کشاورزی

انتخاب پارامترهای کیفی مناسب در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روش دلفی فازی

پارامترهای بسیاری بر ارزیابی کیفی آب زیرزمینی تاثیرگذار هستند. در هر منطقه با توجه به شرایط خاص اقلیمی، زمین شناسی و سایر عوامل، پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت آب متفاوت از سایر مناطق است. در این پژوهش، ابتدا نظر پنج گروه خبرگان در مورد بیست و سه پارامتر کیفی آب با هدف تامین آب آشامیدنی، توسط پرسشنامه جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و به صورت سیستماتیک، لیست نهایی پارامترهای کلیدی مناسب در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لیست اولیه پارامترها غربال سازی گردید. این روش با سرعتی بالا و هزینه ای اندک، ابهام، ناهمخوانی و تفاوت نظر خبرگان را کاهش میدهد. در نهایت نه پارامتر کلسیم، منیزیم، سدیم، نیترات، کلر، سولفات، پی اچ، سختی کل و کل جامدات محلول به عنوان پارامترهای تاثیرگذار در ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت نیشابور برای مصارف آشامیدنی انتخاب شدند. انتخاب این پارامترهای اساسی، برای استفاده در ارائه شاخصهای کیفیت آب و سایر مطالعات مرتبط با کیفیت آب در دشت نیشابور بسیار کارگشاست.

دانلود “محمدصادق-هدایتی.zip” محمدصادق-هدایتی.zip – Downloaded 0 times – 1 MB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *