عمومی

تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود و نیز تأثیرات این اقدام بر این دو روستا می¬باشد. روش: روش پژوهش به¬کارگرفته¬شده در این مقاله «توصیفی ـ تحلیلی» می¬باشد و جهت ترسیم نقشه، از نرم¬افزار Arc GIS و برای تحلیل پرسش¬نامه¬ها از نرم¬افزار PAWS و آزمون¬هایی مثل کروسکال-والیس استفاده شده است. یافته‌ها: جمعیت شهر جدید بینالود در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۲۲۰ نفر بوده است که اغلب این جمعیت مربوط به ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در این شهر جدید است. ساخت شهر جدید بینالود در محدودۀ فعلی، باعث افزایش قیمت زمین و شکل¬گیری فرایند مهاجرت معکوس در این دو روستا گردیده است. نتیجه¬گیری: پس از بررسی¬های اوّلیه مشخّص گردید که تعداد ۵۴ خانوار از ساکنان شهر جدید بینالود که از ساکنان روستاهای اوارشک و فخرداود بوده¬اند و جمعیت ۲۰۵ نفری را تشکیل می‌دهند، جزو مهاجرین معکوس به¬شمار می‌آیند. مکان سکونت قبلی اغلب این افراد، شهر مشهد بوده است و انگیزۀ اصلی آنها برای مهاجرت به مکان قبلی سکونتشان و بازگشت دوباره به بینالود، اشتغال بوده است. در بررسی وضعیت اقتصادی این افراد قبل و بعد از مهاجرت به بینالود، مشخّص گردید که وضعیت اقتصادی آنها بعد از بازگشت به بینالود نسبت به قبل بهتر شده است. علاوه بر این، وضعیت مسکن اغلب این افراد هم نسبت به قبل بسیار بهبود یافته است و مالک مسکن شده¬اند. همچنین میزان رضایت این افراد از وضع زندگی خود در شهر جدید بینالود نسبت به مکان قبلی سکونتشان، در حد بالایی قرار دارد.

دانلود “محمد-اجزاء-شکوهی.zip” محمد-اجزاء-شکوهی.zip – Downloaded 0 times – 699 KB

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *