مقايسه عملکرد جاذب نانولوله هاي کربني چند ديواره عامل دار درحذف رنگزاهاي قرمز بازي 46 و متيلن آبي

رنگزاها ازجمله مواد آلي با ساختار پيچيده هستند که از عمده ترين آلاينده هاي محيط زيستي محسوب شده و در صنايع مختلفي نظير نساجي، کاغذ و چر...

ادامه توضیحات

ارزيابي عملکرد روش ميانگين وزني مرتب‌شده(OWA) در ترکيب نتايج مدل‌هاي درون‌يابي در تخمين تراز آب زيرزميني دشت دهگلان

در دهه‌هاي اخير، شبکه‌هاي پايش تراز آب زيرزميني به منظور مديريت صحيح اين منابع بسيار مورد توجه قرار گرفته‌اند. با اين حال، به دليل عدم ...

ادامه توضیحات

ارزيابي و مقايسه داده‌هاي بارش روزانه الگوريتم ماهواره‌اي PERSIANN-CDR با نتايج روش‌هاي درونيابي، مطالعه موردي: شبکه باران‌سنجي استان تهران

بارش يکي از عوامل مهم در تصميم‌گيري‌هاي مديريت منابع آب و ساير مطالعات هيدرولوژيکي از جمله هواشناسي و کشاورزي مي‌باشد. در اين خصوص، ايس...

ادامه توضیحات

مدل سازي بارش-رواناب با استفاده ازمدل شبکه فازي عصبي تطبيقي و مقايسه آن با مدل هاي شبکه عصبي ، سري زماني و رگرسيون خطي چند متغييره

مديريت منابع آب در عصر حاضر از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. طراحي بهينه پروژه هاي آبياري ، توسعه و مديريت بهره برداري از منابع آب خص...

ادامه توضیحات

توسعه زيربرنامه UEL در نرم‌افزار ABAQUS براي المان مرتبه بالاي ناحيه چسبنده

يکي از روش‌هاي مدل‌سازي گسترش ترک در قالب روش اجزاي محدود استفاده از المانهاي چسبنده (cohesive elements) مي‌باشد. مدل‌هاي ناحيه چسبنده ...

ادامه توضیحات

شبيه سازي عملكرد سيستم‌هاي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي با رويكرد تحليل حساسيت مدل‌هاي هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: منطقه 14 شهر تهران)

همواره يكي از معضلات مديريت كلان شهرها كنترل و هدايت سيلاب‌هاي شهري و بهينه‌سازي سيستم جمع‌آوري آب‌هاي سطحي مي‌باشد. افزايش ساخت و سازه...

ادامه توضیحات

اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي بتن معمولي و اليافي در شرايط محيطي مختلف

خوردگي به عنوان عامل فساد و زوال سازه‌هاي بتن آرمه محسوب شده و استفاده از فلزات مخصوصا فولاد نيز به در سازه‌هاي بتن آرمه اجتناب ناپذير ...

ادامه توضیحات