لطفاً موارد زیر را مطالعه نمایید :

 :: در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.
:: مجموعه مجلات (کالکشن یا آرشیو سالانه) شامل اشتراک نمی شوند و می بایست هزینه آن پرداخت شود.
:: هر شب ساعت 24 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید. 

نام‌نویسی حساب جدید

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب کنید